Aktualności

Drukuj

09.12.2002 Nowe złoże ropy naftowej

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Górnictwo Naftowe odkryło nowe złoże ropy naftowej otworem Lubiatów 1 koło Międzychodu.

Złoże występuje w utworach dolomitu głównego na głębokości 3242 m i położone jest w bliskim sąsiedztwie odkrytego w ubiegłym roku złoża gazowo-ropnego Międzychód. Projekt prac poszukiwawczych opracowany został przez geologów i geofizyków Oddziału Górnictwo Naftowe z Piły i Warszawy. Badania sejsmiczne trójwymiarowe (3D) wykonane przez Geofizykę Toruń Sp. z o.o. posłużyły do zlokalizowania otworu Lubiatów 1. Próbnikiem złoża opróbowano stropowe 18 m utworów dolominitu głównego i uzyskano przypływ ropy naftowej w ilości szacowanej na około 150 t/dobę.
Powierzchnia odkrytego złoża szacowana jest na 6 km2 a zasoby geologiczne wstępnie na 10 mln ton. Trwa przewiercanie utworów dolomitu głównego. Po zakończeniu wiercenia wykonane zostanie końcowe opróbowanie oraz opracowany program rozwiercania złoża i zagospodarowania do eksploatacji. Wykonawcą wiercenia otworu są Poszukiwania Nafty i Gazu Piła Sp. z o.o.
Dodatkowych informacji udziela:
Stanisław Radecki
Dyrektor Pionu Poszukiwania Złóż
Oddział Górnictwo Naftowe PGNiG S.A.
Tel. (0-prefiks-22) 691-79-12
Powrót