Aktualności

Drukuj

30.12.2009 Nowa umowa na sprzedaż ropy naftowej

30 grudnia 2009 roku została podpisana umowa sprzedaży ropy naftowej pomiędzy PGNiG SA oraz TOTAL TOTSA OIL TRADING SA.

Surowiec zostanie dostarczony do punktu odbiorczego na terenie Niemiec poprzez rurociąg należący do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" SA Transport ropy naftowej będzie podlegał odrębnej umowie zawartej pomiędzy TOTAL TOTSA a PERN.

Szacunkowa wartość kontraktu została określona na podstawie prognozy sprzedaży ropy naftowej w okresie pięciu najbliższych lat i wynosi ok. 900 mln USD (ok. 2,6 mld PLN). Cena surowca ustalana będzie na bazie notowań ropy Brent Dated, a płatności za dostarczoną ropę naftową będą rozliczane w dolarach amerykańskich.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron.

Zgodnie ze strategią PGNiG SA, działalność poszukiwawcza i wydobywcza są istotnymi czynnikami budowania wartości firmy. Dostęp PGNiG SA do własnych, złóż zarówno w kraju jak i za granicą, stanowi kluczowy element dla realizacji tego celu.

Wydobycie ropy naftowej realizowane jest przez dwa oddziały PGNiG SA: w Zielonej Górze i Sanoku. Oddział zielonogórski wydobywa ropę naftową w 9 ropno-gazowych kopalniach. Natomiast w Sanoku wydobycie tego surowca odbywa się w 21 kopalniach ropno-gazowych i ropnych. Całkowita produkcja ropy naftowej i kondensatu w 2008 roku wyniosła 496 tys. t, z czego w Oddziale w Zielonej Górze wydobyto 449 tys. t, a w Oddziale w Sanoku 46 tys. t. Przychody uzyskane ze sprzedaży tego surowca w 2008 r. wyniosły 776 mln zł. 

Aktualnie trwają prace w rejonie Lubiatowa, Międzychodu i Grotowa, gdzie udokumentowane zasoby wydobywalne ropy naftowej wynoszą około 7,2 mln ton. W wyniku jej realizacji w 2013 roku PGNiG SA planuje osiągnąć roczny poziom wydobycia ropy w Polsce w wysokości 0,9 mln ton. Powyższa wielkość nie uwzględnia potencjalnych odkryć geologicznych w tym okresie. Inwestycja ta polegać będzie na zagospodarowaniu 14 odwiertów na złożach ropy naftowej i gazu ziemnego.

Do najważniejszych kopalni Oddziału w Zielonej Górze należy zaliczyć te znajdujące się w Górze, Grodzisku Wielkopolskim, Gorzowie Wielkopolskim, Karlinie, oraz w Ostrowie Wielkopolskim. Oddział ten eksploatuje także największe złoże ropne - BMB (Barnówko- Mostno-Buszewo) położone w rejonie Gorzowa, a także mniejsze, takie jak Kosarzyn, Zielin czy Buk.

W przypadku prac poszukiwawczych za granicą jedną z najbardziej perspektywicznych działalności jest poszukiwanie, a następnie wydobycie ropy naftowej w Egipcie. Zasoby tego surowca na będącej w gestii PGNiG koncesji Bahariya, szacowane są na 22 mln ton. Na obszarze koncesji wykonano już projekt badań grawimetrycznych. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy prac. W 2010 r. działania obejmą polowe prace grawimetryczne oraz rozpoczęcie prac sejsmiki 2D. Zaplanowane wydatki na ten okres wyniosą 55 mln złotych.

Na poszukiwania złóż w bieżącym roku PGNiG SA wydało ok. 800 mln zł. W 2010 roku na ten cel zostanie przeznaczona podobna kwota. 

Joanna Zakrzewska

Rzecznik Prasowy PGNiG SA

Powrót