Aktualności

Drukuj

07.12.2007 Nasz dzień

7 grudnia br., odbyły się we Wrocławiu uroczystości Centralnej Barbórki Grupy Kapitałowej PGNiG. Górnicze święto było okazją do podsumowań tegorocznych dokonań i sukcesów. Tegoroczną Barbórkę zaszczycili m.in. ks Prymas Józef Glemp, wojewoda dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Reinhard Reibsch, sekretarz generalny Europejskiej Federacji Pracowników Górnictwa, Przemysłu Chemicznego i Energetyki. Związki zawodowe reprezentował Zenon Gontarz, przewodniczący komisji zakładowej NSZZ „Solidarność", a Radę Pracowniczą -przewodniczący Tomasz Ziembicki.

Uroczystości barbórkowe rozpoczęły się tradycyjnie od uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Elżbiety, która w tym roku miała szczególną rangę - celebrował ją  Prymas Polski, Jego Eminencja Józef Glemp.

Kolejnym punktem obchodów była akademia, rozpoczęta wprowadzeniem pocztów sztandarowych PGNiG i związków zawodowych.

Zgromadzonych powitali prezes PGNiG SA Krzysztof Głogowski oraz prezes Dolnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Krzysztof Hnatio, organizator tegorocznych obchodów. Później wysłuchano hymnu państwowego.

Dziękując za wysiłek, jaki pracownicy podejmują realizując ważne dla spółki projekty, prezes PGNiG S.A. Krzysztof Głogowski przekazał także życzenia  z okazji 160-lecia Gazowni Wrocławskiej, której tradycje kontynuuje organizator tegorocznej Barbórki. Prezes podziękował jubilatom za ich zaangażowanie i wysokie umiejętności, które służą rozwojowi całej Grupy Kapitałowej.

O realizowanych projektach i ich ogromnym znaczeniu dla wartości Grupy Kapitałowej PGNiG, a także bezpieczeństwa energetycznego Polski mówił również Przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG, Andrzej Rościszewski. - Jeżeli rozpoczęte projekty zostaną zrealizowane, to PGNiG z importera gazu stanie się  ważnym graczem na rynku europejskim-podkreślał.

Zdaniem przewodniczącego związków zawodowych Zenona Gontarza mijający rok obfitował w wiele zmian, a dobre wyniki finansowe spółki odczuli pracownicy poprzez wzrost wynagrodzeń.

W trakcie akademii, zgodnie z tradycją dnia św. Barbary, zasłużonym pracownikom GK PGNiG wręczone zostały odznaczenia państwowe i stopnie górnicze.

Odznaczenia państwowe otrzymali w tym roku: Jan Tomasiewicz, Mieczysław Kobierski oraz Zbigniew Jankowski.

Natomiast kolejne stopnie górnicze odebrali: wiceprezesi PGNiG SA  Jan Anysz oraz Stanisław Niedbalec, prezes Dolnośląskiego OSD, Krzysztof Hnatio, Jan Rygier, członek Zarządu Dolnośląskiego OSD oraz dyrektor Departamentu Poszukiwania Złoż PGNiG Piotr Gliniak.

Podczas tegorocznej Barbórki, po raz pierwszy, wręczono Medal 160- lat gazownictwa. Jest to szczególne odznaczenie, symbol długiej tradycji branży gazowniczej. Został wykonany specjalnie w tym roku, w limitowanej serii, aby z jednej strony uczcić tradycję branży, z drugiej strony zaznaczyć nowy etap działalności firmy, jaki zapoczątkował proces integracji obrotu. Medalem zostały uhonorowane instytucje, które w sposób szczególny zasłużyły się dla przemysłu gazowniczego w Polsce. Wyróżniające się innowacyjnym podejściem do problemów polskiego gazownictwa, wykazujące się ponadprzeciętną inicjatywą i nowatorstwem w działaniach na rzecz branży.

Z okazji Barbórki listy okolicznościowe z życzeniami pomyślności dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG przysłali m.in. ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa oraz Adam Szejnfeld, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

W przeddzień uroczystości - 6 grudnia odbyła się narada najwyższej kadry kierowniczej Grupy PGNiG. Uczestnicy spotkania mieli możliwość bliższego poznania Spółki PGNiG Norway -  podczas prezentacji, którą prowadził General Manager PGNiG Norway, Geir Kvæl. Drugim ważnym tematem było przedstawienie przez Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii Rafała Oleszkiewicza projektu nowej struktury zarządzania PGNiG S.A.

Powrót