Aktualności

Drukuj

17.08.2004 Moody's podwyższył perspektywę ratingu euroobligacji PGNiG


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informuje, że Agencja Moody’s podwyższyła perspektywę ratingu euroobligacji PGNiG SA z negatywnej na stabilną - Baa3. Wartość pięcioletnich euroobligacji wyemitowanych w październiku 2001 r. wynosi obecnie 679 mln Euro.

Agencja podała, że wpływ na stabilizację ratingu ma poprawa wyników operacyjnych i finansowych PGNiG S.A., co jest efektem ciągłego wzrostu sprzedaży gazu oraz podjętej przez spółkę redukcji kosztów.
Według agencji Moody’s zaplanowana na 2005 rok częściowa prywatyzacja PGNiG S.A., może mieć pozytywny wpływ na działalność firmy i przejrzystość zarządzania. Moody’s przewiduje, że wyniki PGNiG SA będą nadal korzystnie wypadać w porównaniu z innymi zachodnioeuropejskimi spółkami gazowymi, co może wpłynąć w perspektywie średnioterminowej na podwyższenie ratingu.
Agencja wskazuje również kilka czynników, które mogą przeszkodzić możliwemu podwyższeniu ratingu w przyszłości. Wśród wyzwań, które będzie musiał pokonać PGNiG wskazuje się m.in. fakt iż, ze względu na znaczny udział euroobligacji w zadłużeniu PGNiG, spółka będzie musiała poradzić sobie z zachowaniem płynności finansowej w październiku 2006 roku, kiedy to upływa termin wykupu euroobligacji. Pewne wątpliwości związane są również z planami prywatyzacji i ostateczną strukturą Grupy Kapitałowej PGNiG. Agencja stwierdza, że dyskutowana ostatnio potencjalna sprzedaż Operatora Systemu Przesyłowego, która zgodnie z warunkami obowiązującej umowy emisyjnej euroobligacji nie może zostać zrealizowana bez zgody posiadacza obligacji, może mieć negatywne konsekwencje dla integralności i dla ratingu operacyjnego grupy.
Agencja podkreśla, że trudny do przewidzenia jest też kształt prawa energetycznego w Polsce, które w tej chwili dostosowywane jest do wymogów Unii Europejskiej. Natomiast otwarcie rynku gazowego na konkurencję może doprowadzić do spadku udziału PGNiG w rynku, choć agencja Moody’s nie przewiduje jego znaczących zmian na tym etapie.
Powrót