Aktualności

Drukuj

06.11.2001 List intencyjny z RWE Gas AG

W dniu 6 listopada 2001 r. PGNiG S.A. podpisało list intencyjny z niemiecką firmą gazowniczą RWE Gas AG.

Celem porozumienia jest rozwój współpracy gospodarczej oraz wspólna realizacja przedsięwzięć związanych z gazyfikacją terenów w Polsce. Współpraca polegać będzie na wymianie doświadczeń, tranferze know-how w dziedzinie techniki i technologii oraz realizacji wspólnych projektów.

Partnerzy ustalili, że w pierwszej kolejności RWE Gas AG przekaże swoje doświadczenia związane z pozyskiwaniem nowych klientów oraz zarządzaniem infrastrukturą gazowniczą, szczególnie dotyczące eksploatacji systemów gazowniczych oraz wdrażania TPA.
List intencyjny jest kontynuacją formalnej współpracy pomiędzy PGNiG S.A. a firmą Westfälische Ferngas AG (WFG AG), która połączyła się z koncernem RWE AG, tworząc spółkę RWE Gas AG.

Dodatkowych informacji udzielą:
Jan Wysocki
PGNiG S.A.
tel.: (0 22) 583 54 73

Dr Jacek Kwiatkowski
RWE Gas AG
tel. (0 22) 583 16 00

Powrót