Aktualności

Drukuj

31.10.2003 Komunikat w sprawie umowy PGNiG SA, NAK"Naftogaz Ukrainy" i Eural TG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. informuje, że z dokumentów korporacyjnych i handlowych udostępnionych PGNiG S.A. przez firmę Eural TG nie wynika, aby prowadziła ona działalność naruszającą prawo i zagrażającą dobremu wykonaniu podpisanego kontraktu. Współpraca tej firmy z jedną z największych firm gazowniczych w Europie – NAK „Naftogaz Ukrainy”, potwierdzona stosowanymi dokumentami oraz przyjęciem przez NAK „Naftogaz Ukrainy” zobowiązań kontraktowych gwarantujących dostawy gazu do Polski utwierdza nas w przekonaniu, że kontrakt zawarto z wiarygodnymi partnerami.

Niemniej jednak doniesienia „Gazety Wyborczej” traktujemy z dużą powagą i dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia pozwalające odnieść się do treści artykułu. W tym celu PGNiG S.A. zwróciło się do partnerów handlowych, z którymi podpisało 28 października 2003 roku kontrakt na dostawy gazu ziemnego do Polski o udzielenie stosownych wyjaśnień dotyczących sensacyjnych informacji zawartych w artykule „Gaz czuć mafią” zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej” w dniu 31.10.2003r.
Powrót