Aktualności

Drukuj

02.12.2003 Komunikat

PGNiG S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzonych rozmów i konsultacji z norweską firmą STATOIL, obie strony uznały, że będą dalej współpracować w zakresie uzgodnienia realnych wielkości dostaw gazu z Norwegii do Polski. Planuje się, że dostawy te będą realizowane przez nowe lub istniejące gazociągi przesyłowe. W tym celu strony prowadzą rozmowy i zamierzają podpisać stosowne porozumienie.

Firma STATOIL planowała realizować dostawy do Polski łącznie z dostawami gazu do krajów skandynawskich. Wobec braku możliwości realizacji sprzedaży gazu na rynki skandynawskie, które miały wynosić ok. 3 mld m3 rocznie oraz braku możliwości ulokowania na rynku polskim dodatkowej ilości ok. 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, nie zostały spełnione podstawowe założenia ekonomiczne przedsięwzięcia. Dlatego też strony uznały, że brak jest przesłanek do realizacji umowy z dnia 03.09.2001r.
W tej sytuacji, zarówno STATOIL jak i PGNiG S.A., wyrażając wolę dalszej współpracy, postanowiły skoncentrować się na rynku polskim, oraz uzgodnić i podpisać w możliwie najkrótszym czasie nową umowę. Jej realizacja będzie służyła dalszej dywersyfikacji zaopatrzenia rynku polskiego w gaz ziemny przy uwzględnieniu przewidywanego krajowego zapotrzebowania na gaz.
Dodatkowych informacji udziela:
Marek Grecki – dyrektor Departamentu Handlu PGNiG S.A.
Tel. (0 22) 583-56-71
Powrót