Aktualności

Drukuj

29.04.2009 Komentarz do decyzji o zawieszeniu realizacji projektu Skanled

Pomimo podejmowanych przez PGNiG SA starań o realizację projektu Skanled, uczestnicy konsorcjum w dniu 29 kwietnia 2009 roku podjęli decyzję o zawieszeniu realizacji tego przedsięwzięcia. Stało się tak z powodu zmiany warunków makroekonomicznych oraz braku możliwości zapewnienia dostaw surowca, który miał być transportowany tym gazociągiem

Dzisiejszą decyzję poprzedziło wycofanie się z tego pierwotnie planowanego, międzynarodowego projektu wielu firm, w większości skandynawskich.

Samodzielna realizacja projektu Skanled wykracza poza możliwości finansowe i organizacyjne PGNiG SA.

W związku z dzisiejszą decyzją uczestników projektu Skanled, PGNiG oczekuje iż OGP GAZ-SYSTEM SA oraz Energinet.dk przedstawią informację na temat dalszych działań w zakresie realizacji projektu Baltic Pipe, mającego działać jako dwukierunkowe połączenie pomiędzy Danią a Polską.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że PGNiG nie zamierza wycofywać się z rozwoju swojej aktywności na Norweskim Szelfie Kontynentalnym związanej z zagospodarowaniem i eksploatacją złóż objętych koncesjami należącymi do PGNiG Norway.

Obecnie PGNiG SA skupi się na realizacji pozostałych projektów dywersyfikacyjnych, służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. 15 kwietnia br. podpisana została Umowa Ramowa z Qatargas otwierająca drogę do zawarcia kontraktu handlowego (SPA - Sales and Purchase Agreement). PGNiG i Qatargas prowadzą rozmowy mające na celu sfinalizowanie wyżej wymienionego kontraktu.

Biuro Prasowe PGNiG SA

Powrót