Aktualności

Drukuj

08.12.2009 Kolejna prolongata zobowiązań

8 grudnia 2009 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące przesunięcia terminu spłaty zobowiązań Zakładów Chemicznych Police SA wobec Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. 

Zgodnie z umową Zakłady Chemiczne Police zobowiązały się do spłaty zadłużenia wraz z dalszymi odsetkami do dnia 30 czerwca 2010 roku.

Ponadto strony ustaliły, że płatności za faktury bieżące wynikające z poboru paliwa gazowego, począwszy od listopada 2009 roku będą spłacone przez ZCh Police w terminie do 31 stycznia 2010 roku.

PGNiG SA rozumiejąc trudną sytuację ZCH Police, po raz kolejny zgodziło się przedłużyć termin spłaty zobowiązań z tytułu dostaw gazu ziemnego. Jednocześnie PGNiG SA  ma nadzieję, że ta - już piąta - prolongata zobowiązań ułatwi wyjście ZCH Police z impasu. Taką szansą z pewnością będzie udzielenie indywidualnej pomocy ZCH Police przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Ponadto spółka chemiczna zobowiązała się opracowania planu restrukturyzacji, który zostanie przedstawiony do wiadomości  PGNiG SA do 31 stycznia 2010 r.

Zabezpieczeniem niespłaconych należności są:

  • zastaw stanowiący całość gospodarczą zespół ruchomości składających się na wyposażenie Zakładów Azotowych - Wydziału Amoniaku, będących częścią przedsiębiorstwa Zastawy,
  • zastaw stanowiący całość gospodarczą zespół ruchomości składających się na wyposażenie Zakładów Azotowych - Stokażu Amoniaku, będących częścią przedsiębiorstwa Zastawcy,
  • hipoteka kaucyjna  na nieruchomościach, na których znajdują się  Zakłady Azotowe - Amoniak oraz Zakłady Azotowe - Stokaż Amoniaku.

Porozumienie wejdzie w życie pod warunkiem zawarcia przez obie strony do dnia 18 grudnia nowej umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego w ilości 310 mln m sześć. rocznie, obowiązującej w okresie 12-tu miesięcy od dnia 20 grudnia 2009 roku.

Joanna Zakrzewska

Rzecznik Prasowy PGNiG

Powrót