Aktualności

Drukuj

19.12.2011 Informacja Prasowa

Rada Nadzorcza PGNiG SA podjęła uchwałę w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu Spółki. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej PGNiG SA od 1 stycznia 2012 roku do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, sprawy należące do kompetencji Prezesa, w tym kierowanie pracami Zarządu PGNiG SA będzie nadzorował Pan Marek Karabuła, Wiceprezes ds. Górnictwa Naftowego. 

Decyzja Rady Nadzorczej jest związana z rezygnacją Michała Szubskiego z funkcji Prezesa Zarządu PGNiG SA,  ze skutkiem na 31 grudnia 2011 roku.

Joanna Zakrzewska

Rzecznik Prasowy PGNiG SA

Powrót