Aktualności

Drukuj

30.12.2016 Informacja dotycząca aktualnie obowiązujących taryf GK PGNiG dotyczących gazu

Informacja dotycząca aktualnie obowiązujących taryf GK PGNiG dotyczących gazu.

  • Taryfa dla Największych Klientów (przemysłowych) – decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 16 grudnia 2016 r. średnia cena paliwa gazowego wysokometanowego wzrosła o 12,2%, a w przypadku gazu ziemnego zaazotowanego o 13,4%.

Zmiana taryfy jest konsekwencją utrzymujących się wyższych cen ropy naftowej i wyższych cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie, w stosunku do tych, które stanowiły podstawę do kalkulacji cen aktualnie obowiązujących.

Nowa Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych nr 13/2016 PGNiG SA będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 marca 2017 r.

  • Taryfa detaliczna – w dalszym ciągu trawa postępowanie administracyjne prowadzone przez URE w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy Spółki. Od dnia
    1 stycznia 2017 roku pozostaje w mocy dotychczasowa Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 4.
  • Taryfa dystrybucyjna – od dnia 1 stycznia 2017 r. do czasu zatwierdzenia nowej taryfy na usługi dystrybucyjne, stawki taryfowe nie ulegną zmianie. W mocy pozostaje Taryfa nr 3 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.
  • Taryfa magazynowa – obecna Taryfa w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego nr 1/2016 obowiązuje do dnia 31 marca 2017 r.
Powrót