Aktualności

Drukuj

18.09.2001 Gaz ziemny dla Żarnowieckiej Elektrowni Gazowej

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w 2004 roku rozpocznie dostawy gazu ziemnego dla Żarnowieckiej Elektrowni Gazowej Sp. z o.o. (ŻEG Sp. z o.o.)

18 września 2001 r. zawarto wieloletnią umowę o wartości 1 mld USD na dostawy ok. 400 mln m3 gazu ziemnego rocznie przez okres 20 lat.

Umowę ze strony PGNiG S.A. podpisali Andrzej Lipko – prezes Zarządu oraz Piotr Woźniak – wiceprezes Zarządu. Stronę ŻEG Sp. z o.o. reprezentowali Jonathan Poley – prezes Zarządu i Jacek Sawicki – członek Zarządu.
Ze względu na położenie elektrowni oraz szczególne wymagania techniczne i handlowe, podpisana dzisiaj umowa jest szczególnie złożona i odbiega od standardowych umów, które PGNiG S.A. zawiera ze swoimi odbiorcami. ŻEG Sp. z o.o. będzie jednym z największych klientów PGNiG S.A. Rozpoczęcie dostaw planowane jest na rok 2004, po wybudowaniu elektrowni i odpowiedniej infrastruktury dostawczej gazu.

Elektrownia, zlokalizowana nad Jeziorem Żarnowieckim (woj. pomorskie), ma być pierwszą w Polsce kondensacyjną elektrownią gazowo-parową o mocy 250 MW. Stanie się najnowocześniejszą, najsprawniejszą i bezpieczną dla środowiska elektrownią systemową w Polsce.
Prace przygotowawcze do tej inwestycji rozpoczęły się jeszcze przed rokiem 1995, kiedy to ŻEG Sp. z o.o. wygrała przetarg ogłoszony przez PSE S.A. na dostawę mocy i energii z nowych źródeł. Nad przygotowaniem tej inwestycji od lat pracuje zespół specjalistów AES. ŻEG Sp. z o.o., założona przez dwie amerykańskie firmy; The AES Corporation i Exponent Inc., będzie inwestorem i właścicielem elektrowni w Żarnowcu.

Teren nad Jeziorem Żarnowieckim przeznaczony był początkowo na budowę elektrowni atomowej. Inwestycja to została wstrzymana w 1991 roku. Inwestorzy żarnowieckiej elektrowni gazowej zakładają jej dalszą rozbudowę, w miarę potrzeb systemu elektroenergetycznego w tym rejonie. Rozbudowa infrastruktury gazowej związana z tą inwestycją będzie miała również korzystny wpływ na powszechną dostępność gazu ziemnego dla przemysłu i gospodarstw domowych a Pomorzu.

Dodatkowych informacji udzielają:
ŻEG Sp. z o.o.
Krzysztof Pilch
tel. (0 22) 622-38-72, 0-602-122-850

PGNiG S.A.
Wiesław Prugar
Zastępca dyrektora Pionu Handlowego ds. Sprzedaży Gazu
tel. (0 22) 583 56 16

Powrót