Aktualności

Drukuj

21.12.2001 Gaz ziemny dla Elektrociepłowni Lublin Wrotków

Gaz ziemny dla Elektrociepłowni Lublin Wrotków

Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką prawa handlowego. Spółka pokrywa 75% potrzeb cieplnych Lublina i odgrywa kluczową rolę w jego systemie ciepłowniczym.
Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom cieplnym miasta oraz biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania systemowe w zakresie polityki energetycznej kraju, podjęto działania zmierzające do rozbudowy tego źródła o blok gazowo-parowy, pracujący w gospodarce skojarzonej o mocy cieplnej 150 MW i elektrycznej 235 MW.
Realizacja projektu, w który obie strony włożyły ogromne zaangażowanie i pracę, pozwoli w sposób najbardziej efektywny i bezpieczny zaspokajać lokalne potrzeby energetyczne przy zachowaniu niskiej uciążliwości ekologicznej.
Wieloletnią umowę realizowaną obecnie przez PGNiG S.A., zapewniającą dostawy gazu do EC Lublin-Wrotków przez okres 20 lat, podpisali w 1999 roku ówcześni wiceprezesi PGNiG S.A. – Jan Anysz oraz Anatol Tkacz. Stronę EC Lublin Wrotków reprezentowali: Mieczysław Michalski – prezes zarządu i Jerzy Krupiel – członek zarządu.
Dodatkowych informacji udziela:
Wiesław Prugar
Zastępca Dyrektora Pionu Handlowego ds. Sprzedaży Gazu
tel.: (0-22) 583 56 16
Powrót