Aktualności

Drukuj

22.10.2001 Euroobligacje PGNiG S.A.

Pierwsza emisja euroobligacji PGNiG S.A., uplasowana na rynku europejskim, w kwocie 800 mln EURO, przekroczyła oczekiwania z początku poprzedniego tygodnia, wynoszące 450-500 mln, i zamknęła się na maksymalnym poziomie zaakceptowanym przez właściciela PGNiG, t.j. Ministerstwo Skarbu Państwa.

W chwili obecnej zarówno PGNiG S.A. jak i emisja ocenione są przez Standard & Poor's na poziomie BBB z pozytywną perspektywą oraz Moody's, na poziomie Baa3.

ABN AMRO potwierdza, że jest bardzo zadowolone z przebiegu transakcji, szczególnie biorąc pod uwagę osiągnięcie głównego celu emitenta, jakim było przyciągniecie solidnej bazy inwestorów w obligacje korporacyjne. PGNiG S.A., jako spółka, której sytuacja finansowa ulega zdecydowanej poprawie, przyciągnęła grono nowych inwestorów, dotychczas nie inwestujących w tzw. rynki wschodzące. Taka strategia przyświecała przy konstruowaniu struktury transakcji w sposób ułatwiający pożądanym inwestorom uzyskanie odpowiednich zgód kredytowych na zainwestowanie w obligacje PGNiG S.A.
W chwili inauguracji emisji (w piątek, 19-tego października, w godzinach popołudniowych), księga popytu zamknęła się kwotą EURO 1,4 mld, co postrzegamy jako niewątpliwy sukces, biorąc pod uwagę:

    * niestabilność rynków finansowych po wydarzeniach z 11 września,
    * debiutancki charakter emisji,
    * sytuację PGNiG, t.j. przedsiębiorstwa wykazującego straty na przestrzeni ostatnich trzech lat, przechodzącego wewnętrzną restrukturyzację oraz przygotowującego się do prywatyzacji,
    * okres wyborów parlamentarnych i zmiany rządu w Polsce.

Baza inwestorów w obligacje PGNiG podzielona została w następujących proporcjach:

    * Wielka Brytania (30 %)
    * Niemcy (21%)
    * Szwajcaria (7%)
    * Austria (7%)
    * Włochy (7%)
    * Francja (5%)
    * Grecja (2%)
    * Azja (5%)

PGNiG SA, jako polski monopolista na rynku gazu ziemnego, znajduje się w centrum strategicznym zarówno z punktu widzenia założeń polskiej polityki energetycznej, jak i długofalowego rozwoju polskiej gospodarki. Jest to przedsiębiorstwo o specjalnym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w 100% własność Skarbu Państwa. Ta waga spółki znalazła swoje odzwierciedlenie w pozytywnych komentarzach zarówno ze strony Moody's jak i Standard & Poor's.

PGNiG S.A. będzie musiał również stawić czoła konkurencji z chwilą wejścia do Unii Europejskiej, z drugiej jednak strony Skarb Państwa pozostanie właścicielem PGNiG, spółki matki po zakończeniu procesu restrukturyzacji, przez najbliższe 5 lat.

Powrót