Aktualności

Drukuj

18.12.2014 Decyzja o terminie wejścia w życie nowych taryf na paliwo gazowe

Zarząd PGNiG SA zdecydował 18 grudnia 2014 r., że nowa Taryfa na paliwo gazowe dla odbiorców hurtowych, zatwierdzona przez prezesa URE, wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku. Jednocześnie Zarząd spółki PGNiG Obrót Detaliczny zdecydował, że nowa taryfa dla odbiorców detalicznych wejdzie w życie również 1 stycznia 2015 r.

Taryfa PGNiG mająca zastosowanie do przedsiębiorstw nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu przekraczającym 25 mln m3 (czyli odbiorców hurtowych) będzie obowiązywała przez 4 miesiące, tj. do końca kwietnia 2015 roku. Natomiast Taryfa dla odbiorców detalicznych, czyli zużywających gaz na własne potrzeby zatwierdzona została na okres do 31 grudnia 2015 r.

Zespół Prasowy PGNiG SA

Powrót