Aktualności

Drukuj

25.09.2002 Dane z działalności spółki w 2001 roku

Ilość importowanego gazu ziemnego: 8 325 mln m sześc.
Rosja: 6 938,5 mln m sześc.
Uzbekistan: 709,8 mln m sześc.
Czechy: 0,3 mln m sześc.
Niemcy: 404,8 mln m sześc.
Norwegia: 271,6 mln m sześc.
pm sześc: przeliczeniowy metr sześcienny
Krajowe zasoby gazu ziemnego: 126,2 mld pm sześc.
Wydobycie gazu ziemnego: 4,00 mld pm sześc.
gaz wysokometanowy: 1,8 mld pm sześc.
gaz zaazotowany: 2,2 mld pm sześc.
Wydobycie ropy naftowej: 470 tys. ton
Liczba klientów: 6 270,1 tys.
gospodarstwa domowe: 6 101,3 tys.
przemysł: 5,7 tys.
handel i usługi: 163,1 tys.
Zmniejszenie liczby odbiorców domowych na koniec 2001 roku wynika z prowadzonego procesu dostosowania umów handlowych do wymogów Prawa energetycznego, głównie konsekwencji egzekwowania definicji odbiorcy. Art. 3 pkt 13. Prawa energetycznego określa odbiorcę, jako „każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym” W PGNiG S.A. występują przypadki umów zawieranych dla więcej niż jednego użytkownika paliwa gazowego, przy eksploatacji gazomierzy zbiorczych.
Ilość gazu sprzedanego w kraju: 11 284 mln pm sześc.
gaz wysokometanowy: 9 985 mln pm sześc.
gaz zaazotowny: 1 299 mln pm sześc.
odbiorcy przemysłowi: 5 998 mln pm sześc.
odbiorcy indywidualni: 3 705 mln pm sześc.
handel i usługi: 1 579 mln pm sześc.
odbiorcy hurtowi: 2 mln pm sześc.
Powrót