Aktualności

Drukuj

23.08.2004 Autobusy na gaz ziemny w Warszawie


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. podpisało w piątek, 20 sierpnia 2004 r., List Intencyjny "CNG dla Warszawy" z Miejskimi Zakładami Autobusowymi Sp. z o.o. (MZA Sp. zo.o.) oraz Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. (MSG Sp. z o.o.)

Celem Listu Intencyjnego jest wprowadzenie do komunikacji miejskiej autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). MZA Sp. z o.o. wstępnie deklaruje możliwość zakupu 250 autobusów na sprężony gaz ziemny. Stacje tankowania gazu zlokalizowane zostaną w 3 nowych zajezdniach na terenie Warszawy i będą stacjami ogólnodostępnymi.
Inicjatywa ma poparcie ze strony władz samorządowych Warszawy. Ze względu na zalety ekologiczne autobusy jeździłyby na najbardziej obciążonych trasach (Trakt Królewski, Centrum, etc.)
Projekt w Warszawie jest największym z podjętych dotychczas przedsięwzięć w zakresie realizacji Programu PGNiG S.A. rozwoju rynku pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Przewidywana docelowa sprzedaż sprężonego gazu ziemnego w tym projekcie może wynieść ok. 10 mln m3 rocznie.
Powrót