Aktualności

Drukuj
30.12.2014
PGNiG finalizuje zakup czterech złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Należąca do PGNiG SA spółka PGNiG Upstream International AS sfinalizowała 30 grudnia 2014 r. zakup udziałów w czterech złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od firmy Total E&P Norge AS. Transakcja była możliwa dzięki spełnieniu wszystkich warunków zawieszających dla umowy zawartej 29 września 2014.

29.12.2014
PGNiG przyjęło nową strategię

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA przyjęło Strategię GK PGNiG na lata 2014-2022. Celem Grupy jest utrzymanie pozycji lidera w branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz głównego sprzedawcy gazu ziemnego, oferującego również ciepło i energię elektryczną w warunkach zliberalizowanego rynku gazu.

29.12.2014
Zmiany w Zarządzie PGNiG SA

Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA podczas posiedzenia 29 grudnia 2014 roku zdecydowała jednogłośnie o odwołaniu Pana Jerzego Kurelli ze składu Zarządu PGNiG i z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych.

23.12.2014
PGNiG powiększyło podziemny magazyn Kosakowo o kolejne dwie komory

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA powiększyło kawernowy podziemny magazyn gazu Kosakowo w północnej Polsce o kolejne dwie komory oraz wywierciło pięć otworów do budowy następnych komór.

19.12.2014
PGNiG SA w Respect Index po raz ósmy

Giełda Papierów Wartościowych po raz ósmy ogłosiła listę spółek Respect Index, pierwszego w regionie Europy Środkowo -Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ponownie znalazło się w tej elitarnej grupie. 

18.12.2014
Decyzja o terminie wejścia w życie nowych taryf na paliwo gazowe

Zarząd PGNiG SA zdecydował 18 grudnia 2014 r., że nowa Taryfa na paliwo gazowe dla odbiorców hurtowych, zatwierdzona przez prezesa URE, wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku. Jednocześnie Zarząd spółki PGNiG Obrót Detaliczny zdecydował, że nowa taryfa dla odbiorców detalicznych wejdzie w życie również 1 stycznia 2015 r.

18.12.2014
Prezes URE zatwierdził nową taryfę gazową
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG SA oraz PGNiG Obrót Detaliczny, które uwzględniają nowy model rynku gazu w Polsce. Dla odbiorców hurtowych (czyli takich, którzy kupują gaz do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3) średnia cena paliwa gazowego została obniżona o około 4%. Natomiast dla odbiorców detalicznych (zużywających gaz na własne potrzeby) cena spadła o 0,8% - 1,8%.
12.12.2014
Informacja PGNiG SA i GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie dostaw gazu do Polski
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA i Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informują, że dostawy gazu do Polski z kierunku wschodniego w okresie od 28 listopada 2014 r. do 12 grudnia 2014 r. były realizowane na stabilnym poziomie, zapewniającym bezpieczną pracę systemu przesyłowego w Polsce. Wszyscy końcowi odbiorcy gazu w Polsce otrzymują gaz zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem.
09.12.2014
PGNiG i Qatargas podpisały porozumienie do umowy ws. dostaw skroplonego gazu LNG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Qatar Liquefied Gas Company Ltd zawarły porozumienie do umowy sprzedaży skroplonego gazu LNG z dnia 29 czerwca 2009 r. Zgodnie z Porozumieniem PGNiG i Qatargas, biorąc pod uwagę swoją długoterminową współpracę, zmieniły zasady wykonywania Umowy Długoterminowej w 2015 roku.
09.12.2014
PGNiG odkryło złoża typu tight gas w zachodniej Polsce
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło w rejonie Poznania na odwiercie Pniewy-4 (koncesja Wronki) złoże gazu ziemnego, niekonwencjonalnego typu tight gas. Jest to jedno z pierwszych odkryć złóż niekonwencjonalnych tego typu w zachodniej Polsce.