Aktualności

Drukuj
27.12.2011
PGNiG Technologie skonsolidowane
Zakończył się proces formalnego połączenia 4 spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG działających do tej pory odrębnie. Potencjał i zasoby BN Naftomontaż Sp. z o.o., ZUN Naftomet Sp. z o.o., ZRUG Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli i BUG Gazobudowa Sp. z o.o. weszły w skład skonsolidowanej struktury PGNiG Technologie Sp. z o.o.
20.12.2011
Informacja Prasowa
W związku z informacjami opublikowanymi przez agencje Reuters i Bloomberg, dotyczącymi zaangażowania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w projekty w Iranie informujemy, że już w październiku 2009 roku Zarząd PGNiG SA zawiesił kontynuowanie projektu Lavan do czasu wystąpienia istotnej zmiany warunków działania.   Zespół Prasowy PGNiG SA
19.12.2011
Informacja Prasowa
Rada Nadzorcza PGNiG SA podjęła uchwałę w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu Spółki. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej PGNiG SA od 1 stycznia 2012 roku do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, sprawy należące do kompetencji Prezesa, w tym kierowanie pracami Zarządu PGNiG SA będzie nadzorował Pan Marek Karabuła, Wiceprezes ds. Górnictwa Naftowego. 
19.12.2011
Rezygnacja Prezesa Zarządu PGNiG SA
19 grudnia 2011 roku Michał Szubski, Prezes Zarządu PGNiG SA złożył rezygnację z funkcji z ważnych powodów osobistych. Rada Nadzorcza PGNiG SA przyjęła rezygnację Prezesa Michała Szubskiego ze skutkiem na dzień bilansowy, czyli na 31 grudnia 2011 roku.
15.12.2011
Produkcja ze złoża Skarv może rozpocząć się w drugim kwartale 2012 roku
PGNiG Norway, spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, może przesunąć rozpoczęcie produkcji ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym z pierwszego kwartału 2012 roku na drugi kwartał 2012 roku z powodu opóźnienia w instalacji przewodów produkcyjnych, wynikającego z trudnych warunków pogodowych na Morzu Norweskim.
13.12.2011
PGNiG Norway otrzymuje zgodę na podwojenie udziałów w koncesji poszukiwawczo-wydobywczej w Norwegii
PGNiG Norway, spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, otrzymała zgodę od norweskiego Ministerstwa Ropy i Energii na podwojenie udziałów w koncesji poszukiwawczo-wydobywczej PL558 na Norweskim Szelfie Kontynentalnym poprzez zakup kolejnych 15% od spółki Nexen Exploration Norge AS.
09.12.2011
Wyróżnienie AEGEE dla Fundacji PGNiG
Celem „Gali Przyjaciela Aktywnego Wolontariusza” zorganizowanej przez poznański oddział AEGEE, największej europejskiej organizacji studenckiej, było nagrodzenie osób i firm, które wykazały się największym zainteresowaniem i wsparciem finansowym organizacji pozarządowych.
09.12.2011
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sygnatariuszem „Deklaracji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym”.
24 listopada 2011 r., w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie, liderzy polskiego rynku paliw: PKN Orlen, Grupa LOTOS, PERN „Przyjaźń”, OLPP oraz PGNiG SA, reprezentowane przez Prezesa Zarządu, Michała Szubskiego, podpisali „Deklarację na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym”.
09.12.2011
Czas na las
W listopadzie przedstawiciele fundacji Aeris Futuro zasadzili w imieniu PGNiG 100 klonów polnych wokół placu zabaw i boiska w miejscowości Gąsiorowo w powiecie serockim, w ramach programu CZAS NA LAS. W ten sposób udało się dokonać neutralizacji emisji dwutlenku węgla, który wyprodukowaliśmy organizując III. konferencję „Odpowiedzialna Energia” w czerwcu br.  
09.12.2011
PGNiG SA podpisało umowę z GAZ-SYSTEM S.A. na przesył zwrotny gazu do końca 2015 r.
PGNiG SA podpisało z GAZ-SYSTEM S.A.  umowę na świadczenie usługi przesyłu zwrotnego od punktu wejścia Mallnow do punktów wyjścia Lwówek Wielkopolski i Włocławek.