Aktualności

Drukuj
30.12.2010
Ukraiński NAK wstrzymuje dostawy gazu do Polski przez Hrubieszów
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA otrzymało 30 grudnia 2010 r. informację od operatora ukraińskiego systemu przesyłowego Lvivtransgaz o wstrzymaniu dostaw gazu ziemnego przez punkt zdawczo-odbiorczy Zosin k/Hrubieszowa na granicy polsko- ukraińskiej od 1 stycznia 2011 r. od godziny 07:00 czasu polskiego.
29.12.2010
PGNiG SA podpisuje ze spółką Gaz-System 4-letnie umowy na przesył gazu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało 29 grudnia 2010 r. z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA dwie umowy dotyczące usług krajowego przesyłu gazu ziemnego wysokometanowego i gazu ziemnego zaazotowanego na łączną kwotę ok. 5,96 mld zł netto.
28.12.2010
Trwa konkurs na nowy Zarząd PGNiG SA
Rada Nadzorcza PGNiG SA podczas posiedzenia w dniu 28 grudnia 2010 roku zapoznała się z dwiema ofertami kandydatów na stanowisko prezesa Zarządu i czterema ofertami na stanowiska członków Zarządu PGNiG SA.
23.12.2010
Raport Społeczny GK PGNiG po raz kolejny wyróżniony!
Już po raz drugi Raport Społeczny GK PGNiG został doceniony i wyróżniony przez jury najważniejszego w Polsce konkursu na raporty społeczne organizowanego od czterech lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, CSR Consulting oraz PwC.
22.12.2010
PGNiG SA podpisało ostatnie umowy na dofinansowanie unijne na rozbudowę magazynów gazu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało umowy z Instytutem Nafty i Gazu jako instytucją wdrażającą o dofinansowanie projektów „Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo" oraz „Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno" ze środków Unii Europejskiej. Planowane całkowite dofinansowanie na wszystkie projekty rozbudowy podziemnych magazynów gazu wyniesie ok. 673,4 mln zł.
22.12.2010
Raport Społeczny GK PGNiG po raz kolejny wyróżniony!
Już po raz drugi Raport Społeczny GK PGNiG został doceniony i wyróżniony przez jury najważniejszego w Polsce konkursu na raporty społeczne organizowanego od czterech lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, CSR Consulting oraz PwC.
22.12.2010
PGNiG SA nie zgadza się z zarzutami Prezesa URE w sprawie nieprzestrzegania warunków zawartych w koncesji na obrót gazem z zagranicą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA nie zgadza się z zasadnością kary pieniężnej w wysokości 2 mln zł nałożonej na Spółkę przez Prezesa URE i planuje wniesienie odwołania do Sądu. Termin do wniesienia odwołania upływa z dniem 4 stycznia 2011 roku.
21.12.2010
NWZA PGNiG SA zgadza się na objęcie udziałów w PGNiG Technologie
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA poprzez swoją spółkę zależną PGNiG Technologie chce efektywnie konkurować na rynku krajowych i zagranicznych usług serwisowych z sektora budowlano-montażowego. Będzie to możliwe dzięki konsolidacji spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. Decyzję o konsolidacji zaakceptowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA podejmując uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG SA 118,3 tys. nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. w Warszawie, o wartości nominalnej 1000 zł każdy.
21.12.2010
PGNiG SA rozpoczyna odwiert za gazem z łupków na Pomorzu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło w połowie grudnia bieżącego roku w północnej Polsce wiercenie pierwszego otworu badawczego ukierunkowanego na poszukiwania gazu łupkowego. Otwór Lubocino-1 zlokalizowany jest na koncesji poszukiwawczej Wejherowo w miejscowości Lubocino, gmina Krokowa, powiat pucki w województwie pomorskim. Otwór realizowany jest przez Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta" Sp. z o.o Piła, przedsiębiorstwo z grupy kapitałowej PGNiG SA.  
16.12.2010
PGNiG SA obniża ceny gazu od stycznia 2011 r.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informuje, że 16 grudnia 2010 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana Taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych wprowadzająca nowe, niższe ceny za paliwo gazowe. Zmienione ceny za paliwo gazowe obowiązywać będą od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku. Zgodnie ze zmianą Taryfy średnia obniżka ceny gazu wysokometanowego, a także gazu ziemnego zaazotowanego wyniesie 3,23%. Oznacza to, że rachunki tych odbiorców, którzy gotują na gazie obniżą się miesięcznie średnio o 31 groszy. Nie ulegają natomiast zmianie stawki opłat sieciowych oraz stawki opłat abonamentowych. Bez zmian pozostają również ceny gazu ziemnego propan - butan powietrze i rozprężony.