Aktualności

Drukuj
19.11.2009
Komunikat prasowy po posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki EuRoPol GAZ
Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej spółki EuRoPol GAZ SA, które odbyło się w dniu 18 listopada 2009 roku w Moskwie, omawiano m.in. sprawy związane z funkcjonowaniem i bieżącym zarządzaniem spółki.
19.11.2009
RESPECT Index
Od 19 listopada 2009 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest w elitarnej grupie spółek notowanych w ramach RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, giełdowym indeksie firm odpowiedzialnych społecznie.
19.11.2009
PGNiG Energia SA rozpoczyna działalność
19 listopada 2009 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG SA podjęło decyzję o powołaniu Spółki PGNiG Energia SA (http://www.energia.pgnig.pl/energia). Zadaniem Nowej Spółki będzie realizacja planów związanych z przekształceniem Grupy w nowoczesny koncern multienergetyczny. PGNiG Energia SA będzie angażować się w projekty związane z budową bloków energetycznych, inwestycje w zasilane gazem ziemnym instalacje kogeneracyjne oraz pilotażowe projekty biogazowe.
18.11.2009
Informacja prasowa o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego pomiędzy PGNiG SA a Zakładami Chemicznymi "Police" SA
18 listopada 2009 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa SA skierowało do Zakładów Chemicznych „Police" SA pismo zawierające decyzję o odstąpieniu od umowy sprzedaży gazu ziemnego. Powodem tej decyzji jest stale rosnące zadłużenie wobec PGNiG SA z tytułu nieuregulowanych przez Zakłady Chemiczne „Police" SA rachunków za dostawy gazu ziemnego. Zgodnie z zapisami umowy, jej rozwiązanie nastąpi po 30 dniach od daty otrzymania przez Zakłady Chemiczne „Police" dzisiejszego oświadczenia.
14.11.2009
PGNiG SA uruchamia Oddział w Egipcie
14 października 2009 r. w Kairze PGNiG SA otwiera Oddział w Egipcie. Ma to bezpośredni związek z planami i aktywnością Spółki w tym kraju. W Egipcie PGNiG SA będzie koncentrował się przede wszystkim na poszukiwaniu, a następnie wydobyciu ropy naftowej. Zasoby tego surowca na będącej w gestii polskiej firmy koncesji szacowane są na 22 mln ton.
12.11.2009
Zysk netto GK PGNiG wyższy od oczekiwań
W III kwartale 2009 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła zysk netto na poziomie 408 mln PLN, czyli o 228 mln PLN (127%) więcej niż w III kwartale 2008 roku, wówczas wynik netto wyniósł jedynie 180 mln PLN. Osiągnięte wyniki potwierdzają wcześniejsze zapowiedzi dotyczące konsekwentnej poprawy sytuacji finansowej GK PGNiG. Są one zbliżone do oczekiwań rynku - przychody ze sprzedaży są zgodne z oczekiwaniami, zaś zysk netto jest wyższy o 7% od konsensusu rynkowego.
09.11.2009
Uruchomiono nowy magazyn gazu w Daszewie
W dniu 9 listopada 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie Podziemnego Magazynu Gazu Daszewo w woj. Zachodniopomorskim. To pierwszy w Polsce magazyn wykorzystujący pojemność sczerpanego złoża ropno-gazowego. Decyzję o jego budowie podjęto, aby wyrównać niedobory gazu i spadki ciśnienia w gazociągach w rejonie Pasa Nadmorskiego, a także racjonalnie wykorzystywać potencjał lokalnych złóż gazu przez równomierne sczerpywanie zasobów.
04.11.2009
Komunikat prasowy dotyczący porozumienia w sprawie dostaw gazu
Zarząd PGNiG SA przyjął  3 listopada 2009 roku tzw. pakiet uzgodnień zawarty we „Wspólnym oświadczeniu pomiędzy OAO Gazprom i PGNiG SA dotyczącym współpracy w sferze gazowej".   Osiągnięte przez PGNiG SA i OAO Gazprom porozumienie w sprawie dostaw gazu zapewni bezpieczeństwo dostaw do wszystkich odbiorców w Polsce i daje podstawy do rozwoju krajowego rynku gazu. Nie zagraża też planom dywersyfikacji dostaw gazu, które pozostają priorytetem. Porozumienie zakłada przedłużenie okresu obowiązywania istniejącego kontraktu długoterminowego z 2022 roku do roku 2037 oraz ustala poziom dostaw gazu na 10,27 mld m. sześciennych rocznie. Zmianie nie ulegnie ustalona przed laty formuła cenowa. Wypracowane przez PGNiG i Gazprom uzgodnienia wejdą w życie po podpisaniu przez Rzeczpospolitą Polską i Federację Rosyjską odpowiednich dokumentów na szczeblu rządowym.
30.10.2009
PGNIG SA i OAO GAZPROM uzgodniły kwestie współpracy
Podczas zakończonych 29 października 2009 roku w Moskwie rozmów, PGNiG SA i OAO Gazprom uzgodniły kwestie współpracy odnośnie dostaw gazu do Polski. Strony porozumiały się w sprawie zwiększenia dostaw, a także przedłużenia istniejącego kontraktu do 2037 roku. Poza tym wypracowano kompromisowe rozwiązania dotyczące zarządzania spółką EuRoPol GAZ SA i jej polityki taryfowej.
26.10.2009
Komunikat prasowy dotyczący negocjacji na dostawy gazu
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA informuje, że trwają zaawansowane negocjacje z Gazprom oraz Gazprom Export na dodatkowe dostawy gazu do Polski. Do czasu zakończenia rozmów Spółka nie będzie informować o szczegółach kontraktu.