Aktualności

Drukuj
30.12.2009
Nowa umowa na sprzedaż ropy naftowej
30 grudnia 2009 roku została podpisana umowa sprzedaży ropy naftowej pomiędzy PGNiG SA oraz TOTAL TOTSA OIL TRADING SA.
21.12.2009
PGNiG SA podpisało z Rafinerią Trzebinia SA umowę na dostawy ropy naftowej z polskich złóż
Zawarta 21 grudnia 2009 r. umowa jest kontynuacją współpracy wznowionej dwa lata temu. Przedmiotem umowy są dostawy ropy naftowej pochodzącej z kopalń zielonogórskiego Oddziału PGNiG SA. Szacunkowa wartość tego kontraktu, licząc za okres najbliższych 5 lat, wyniesie  ok. 2,4 mld zł.
18.12.2009
Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego porozumienia pomiędzy PGNiG SA a Zakładami Chemicznymi Police SA
17 grudnia 2009 roku PGNiG i Zakłady Chemiczne „Police" SA  zawarły umowę na dostawę paliwa gazowego. Spełniony został w ten sposób warunek zawieszający, określony w porozumieniu z dnia 8 grudnia pomiędzy PGNiG a ZCh Police dotyczącym spłaty zadłużenia przez ZCh Police.
18.12.2009
Oświadczenie Biura Prasowego PGNiG SA
Spółka nie ma zwyczaju komentować wypowiedzi przedstawicieli Rządu. Natomiast jeśli chodzi o negocjacje na poziomie firm (PGNiG i Gazprom), to Ministerstwo Gospodarki jest o ich przebiegu na bieżąco informowane. Należy również pamiętać, że nie wszystkie sprawy podnoszone w trakcie prowadzonych rozmów leżą w kompetencji PGNiG SA, bo wymagają decyzji korporacyjnych samej spółki EuRoPol GAZ, a niektóre oczekiwania strony rosyjskiej mogą okazać się trudne do spełnienia.   Joanna Zakrzewska Rzecznik Prasowy PGNiG SA
08.12.2009
Kolejna prolongata zobowiązań
8 grudnia 2009 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące przesunięcia terminu spłaty zobowiązań Zakładów Chemicznych Police SA wobec Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. 
03.12.2009
Centralna Barbórka PGNiG
2 grudnia 2009 r. w Pile odbyły się główne uroczystości Obchodów Dnia Górnika. Są one związane z celebrowaniem dnia świętej Barbary, patronki górników. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele firm górnictwa naftowego i gazownictwa, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli rządu, parlamentu oraz władz samorządowych.
30.11.2009
Uruchomienie Ośrodka Grupowego Roszków eksploatującego gaz ziemny
30 listopada 2009 r. odbyła się uroczystość uruchomienia Ośrodka Grupowego Roszków koło Jarocina. OG Roszków eksploatuje gaz ziemny ze złoża Roszków, zlokalizowanego na terenie gminy Jarocin. Zasoby wydobywalne tego złoża oceniane są na około 0,9 mld m3 gazu. Wydobywany gaz zaazotowany zaklasyfikowano do podgrupy Lw. W instalacji ośrodka realizowany jest proces uzdatniania gazu i przygotowania go do przesyłu. Gaz ze złoża Roszków transportowany jest gazociągiem przesyłowym DN 200 o długości 7 km do gazociągu systemowego DN 500 relacji Radlin-Krobia. Udziałowcami inwestycji są PGNIG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze (51%) oraz FX Energy Poland Sp. z o.o. (49%).
27.11.2009
Raport Społeczny GK PGNiG wyróżniony!
Podczas tegorocznej konferencji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która odbyła się 24 listopada, ogłoszono wyniki konkursu na raporty społeczne. Wśród 3 wyróżnionych raportów znalazł się raport GK PGNiG.
26.11.2009
PGNiG SA i Petrolinvest SA podpisały umowę o współpracy
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Petrolinvest SA podpisały 25 listopada 2009 roku umowę ramową dotyczącą współpracy w zakresie działalności poszukiwawczo -  wydobywczej oraz realizacji prac geologicznych.
25.11.2009
Nowy portal PGNiG SA z myślą o osobach niepełnosprawnych
Nowy portal internetowy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wprowadzono też m.in. nową aplikację do wymiany umów on-line. Zmiana ta jest kolejnym krokiem podjętym w celu realizacji przyjętej przez GK PGNiG Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu.