Aktualności

Drukuj
13.08.2008
Wyniki finansowe GK PGNiG za II kwartał 2008 r.
Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PGNiG w II kwartale 2008 roku wyniósł 280 mln zł i był niższy o 14 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Niższe, od oczekiwanych, wyniki finansowe to rezultat znaczącego wzrostu kosztów działalności operacyjnej - przede wszystkim wyższych kosztów zakupu gazu z importu, który jest związany z wysoką ceną ropy naftowej.
21.07.2008
Sprostowanie nieprawdziwej informacji o zarobkach Prezesa Zarządu PGNiG SA
Biuro Prasowe PGNiG S.A. informuje, że opublikowana w dniu 21 lipca 2008 roku na łamach jednej z ogólnopolskich gazet informacja dotycząca zarobków Prezesa Zarządu PGNiG SA Pana Michała Szubskiego jest nieprawdziwa.
08.07.2008
Zaproszenie do składania ofert - Turgaz Sp. z o.o.
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa zaprasza do składania ofert nabycia pakietu udziałów posiadanych w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „TURGAZ" Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Pużaka 6, 38-400 KROSNO.
03.07.2008
Nowy newsletter PGNiG SA
Od 2 lipca br. PGNiG SA rozpoczęło publikację newslettera poświęconego wydarzeniom ze spółki.
24.04.2008
Od 25 kwietnia br. nowa taryfa dla paliw gazowych
Szanowni Klienci,   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że w dniu 10 kwietnia 2008 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia nowej Taryfy dla paliw gazowych nr 1/2008 PGNiG SA, na okres do dnia 31 marca 2009 roku. Decyzja została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe" nr 12 (226). Zgodnie z art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo energetyczne, Taryfa wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2008 roku. Z tym dniem tracą moc prawną dotychczasowe taryfy PGNiG SA jak również Spółek Gazownictwa, na podstawie których prowadzone były dotychczasowe rozliczenia.
16.04.2008
Komunikat prasowy z posiedzenia Rady Nadzorczej PGNiG SA w dniu 16 kwietnia 2008 r.
Rada Nadzorcza PGNiG SA podczas posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2008 roku zakończyła procedurę konkursową na stanowisko wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Handlu i Marketingu, nie wyłaniając kandydata.
21.03.2008
Reprezentanci pracowników w Radzie Nadzorczej PGNiG SA
Do powołania w skład Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, wybranymi przez pracowników Spółki są: Pani Agnieszka Chmielarz, Pan Mieczysław Kawecki oraz Pani Jolanta Siergiej.
11.03.2008
PGNiG Norway na konferencji Flame 2008
Kwestia dywersyfikacji dostaw gazu oraz bezpieczeństwa energetycznego była jednym z głównych tematów podczas konferencji FLAME 2008 odbywającej się w dniach 4-6 marca 2008 w Amsterdamie.