Aktualności

Drukuj
06.09.2007
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej-relacja z panelu podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy
Panel PGNiG SA poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu Unii Europejskiej otworzył segment dyskusji dotyczących energii i paliw w drugim dniu Forum Ekonomicznego w Krynicy. Centralnym zagadnieniem była potrzeba dywersyfikacji źródeł dostaw gazu.
05.09.2007
PGNiG partnerem merytorycznym XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy
PGNiG tradycyjnie wspiera debatę dotyczącą przyszłości europejskiego rynku energetycznego i kolejny już raz bierze udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy. Długoletnia współpraca PGNiG z Instytutem Wschodnim przy organizacji Forum jest wyrazem stałej potrzeby spotkań decydentów i ekspertów oraz refleksji w formule „Davos Europy Środkowej i Wschodniej.”
13.08.2007
Dynamiczny wzrost wyników finansowych Grupy PGNiG
Po II kwartałach 2007 r. Grupa PGNiG wypracowała zysk netto w wysokości 135 mln złotych. Oznacza to wzrost o 55 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
27.07.2007
ZWZ PGNiG ustaliło szczegółowy przedmiot dywidendy niepieniężnej dla Skarbu Państwa
ZWZ PGNiG kontynuowało dzisiaj ( 27 lipca 2007r.) przerwane 28 czerwca  obrady.  Na podstawie Statutu spółki oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. nr 23 z dnia 28 czerwca 2007 r. postanowiło zatwierdzić szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej przypadającej Skarbowi Państwa o wartości  849 998 384 zł składający się z:\
23.07.2007
PGNiG bliżej poszukiwania złóż w Egipcie
18 lipca 2007 r. w Kairze PGNiG SA parafowało arabską i angielską wersję Umowy Koncesyjnej na Poszukiwania i Eksploatację Węglowodorów w Arabskiej Republice Egiptu na Blok Bahariya. PGNiG złożyło także stosowną wstępną gwarancję bankową.
19.07.2007
Wyjaśnienie
W związku z opublikowaną w serwisie PAP informacją dotyczącą projektu budowy terminalu LNG, PGNiG informuje, że:
29.06.2007
Do 16 lipca należy złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na projekt budowy Terminalu LNG w Świnoujściu
22 czerwca Spółka Polskie LNG reprezentowana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ogłosiła przetarg na wykonanie „Dokumentacji projektowej procesowej oraz architektoniczno-budowlanej, wymaganej prawem budowlanym do uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”.
29.06.2007
Powołanie niezależnych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego
PGNiG SA kończy wydzielanie prawne sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Jest to kluczowy etap w projekcie prawnego rozdzielenia działalności handlowej od technicznej dystrybucji gazu. Taki obowiązek nakłada Dyrektywa Unii Europejskiej (2003/55/EC) oraz znowelizowane Prawo Energetyczne. PGNiG jest zobowiązane dokonać rozdziału handlu i dystrybucji gazu od 1 lipca 2007 roku.
28.06.2007
Decyzja Walnego Zgromadzenia PGNiG SA w sprawie podziału zysku za rok 2006
28 czerwca 2007 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG SA podjęło między innymi  decyzję o podziale zysku bilansowego za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.582.268.076,22 zł w następujący sposób:
20.06.2007
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przystąpiło do konsorcjum budującego gazociąg SKANLED
20 czerwca 2007 roku PGNiG SA przystąpiło i objęło nieodpłatnie 15% udziałów w Konsorcjum SKANLED budującym gazociąg z Karsto w Norwegii do Szwecji i Danii.