Aktualności

Drukuj
24.11.2006
Jarosław Bałasz - Prezes Zarządu PNiG Kraków Sp. z o.o - Honorowym Konsulem Kazachstanu
Jarosław Bałasz , Prezes Zarządu Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o., został  powołany na Honorowego Konsula Republiki Kazachstanu w Krakowie.
22.11.2006
Oświadczenie PGNiG SA
Oświadczenie w sprawie kontraktu z RosUkrEnergo na dostawy gazu i aneksu do umowy z Gazprom Export.
18.11.2006
PGNiG zawarło kontrakt na dostawy gazu od stycznia 2007 roku
W dniu 17 listopada 2006 roku została podpisana w Moskwie umowa sprzedaży gazu pomiędzy PGNiG SA oraz RosUkrEnergo AG z siedzibą w ZUG w Szwajcarii.
14.11.2006
Wyniki finansowe GK PGNiG za III kwartał 2006 r.
Grupa Kapitałowa PGNiG po III kwartałach 2006 roku osiągnęła zysk.
07.11.2006
PGNiG bierze udział w przetargu na koncesje poszukiwawcze w Egipcie
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) złożyło dzisiaj oferty na dwa bloki koncesyjne na prace poszukiwawcze w Egipcie w przetargu ogłoszonym przez państwową firmę Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC).
03.11.2006
Komunikat po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 3 listopada 2006
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2006 r. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia "Projektu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNiG dotyczącego Integracji Działalności Obrotu w PGNiG SA i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji". NWZ wyraziło także zgodę na utworzenie sześciu jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółek Obrotu Gazem z kapitałem początkowym 50 tysięcy złotych. Udziały w nowoutworzonych spółkach obejmie PGNiG.
26.10.2006
W Tychach otwarto stację tankowania sprężonego gazu ziemnego do pojazdów
25 października 2006 r. została oddana do użytku stacja tankowania sprężonego gazu ziemnego CNG do pojazdów. Stacja tankowania zlokalizowana jest na terenie Zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Towarowej 1.
26.10.2006
Komunikat po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA na posiedzeniu w dniu 26 października 2006 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Jarosława Wojtowicza.
19.10.2006
PGNiG rozbudowuje podziemny magazyn gazu w Mogilnie
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) podpisało 17 października 2006 r. umowę z firmą Investgas SA na budowę dwóch nowych kawern w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu (KPMG) w Mogilnie.
19.10.2006
Spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG – Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. podpisała kontrakt na prace wiertnicze w Mozambiku
Firma Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, podpisała kontrakt na wykonanie prac wiertniczych i serwisowych z międzynarodowym koncernem SASOL Petroleum Temane Limitada. Mobilizacja urządzeń rozpocznie się na początku grudnia.