Aktualności

Drukuj
21.12.2005
Zakończenie konkursów na Członków Zarządu bez wyłaniania kandydatów
W dniu 21 grudnia 2005 r. Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podjęła decyzję o zakończeniu konkursów na Członków Zarządu bez wyłaniania kandydatów.
19.12.2005
Akcje Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w indeksie WIG20
Akcje Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA po sesji 16 grudnia 2005 r. dołączyły do indeksu WIG20. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 10 listopada 2005 r.
15.12.2005
Zmiana taryfy na paliwa gazowe
W dniu 14 grudnia 2005 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję
o wydłużeniu terminu obowiązywania taryfy PGNiG SA do dnia 31 marca 2006 r. zatwierdzając jednocześnie zmianę taryfy w zakresie cen paliw gazowych. Zmiana taryfy będzie obowiązywać od 1 stycznia 2006 r.
12.12.2005
Gaz ziemny jako paliwo do pojazdów - promocja w Pomorskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.
Należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wraz z Grupą Elpigaz zachęca właścicieli samochodów osobowych i dostawczych do montażu instalacji zasilania pojazdów sprężonym gazem ziemnym (CNG).
29.11.2005
Zarząd PGNiG SA powołał Prokurentów, Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko trzech członków Zarządu
W dniu dzisiejszym tj. 29 listopada 2005r. Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA powołał Panów Zenona Kuchciaka i Bartłomieja Pawlaka na Prokurentów Spółki.  Również dzisiaj Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursów na stanowiska trzech Członków Zarządu.
25.11.2005
Zmiany w składzie Zarządu PGNiG SA
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Marek Kossowski, Prezes Zarządu PGNiG złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu PGNiG z dniem 25 listopada 2005 roku.
18.11.2005
Nowy Członek w Radzie Nadzorczej PGNiG SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2005 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Pana prof. Mieczysława Puławskiego jako członka niezależnego w trybie § 36 Statutu Spółki.