Aktualności

Drukuj
17.12.2004
Od stycznia nowe ceny gazu - zmiana taryfy na paliwa gazowe
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) informuje, że od 1 stycznia 2005 r. w rozliczeniach z odbiorcami będzie obowiązywać zmieniona Taryfa na paliwa gazowe, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 grudnia 2004 roku.
02.12.2004
PGNiG S.A. przed prywatyzacją
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., po zaakceptowaniu przez Radę Ministrów w dniu 5 października 2004 r., Programu restrukturyzacji i prywatyzacji, rozpoczęło przygotowania do procesu prywatyzacji.
27.10.2004
Stacja tankowania sprężonego gazu ziemnego w Tarnowie

W dniu 26 października 2004 r. w Tarnowie została otwarta kolejna w Polsce stacja tankowania sprężonego gazu ziemnego wysokometanowego - CNG (ang. Compresed Natural Gas). Ze stacji korzysta obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. zo.o. w Tarnowie, ale w przyszłości stacja będzie ogólnodostępna.
26.10.2004
HSBC doradcą strategicznym ds. maksymalizacji wartości PGNiG S.A. w procesie prywatyzacji spółki
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano umowę z firmą HSBC Investment Services (Poland) Sp z o.o., która została wybrana na doradcę strategicznego ds. maksymalizacji wartości PGNiG S.A. w procesie prywatyzacji.
26.10.2004
Umowa na dostawy gazu do Hrubieszowa
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została z ukraińską firmą NAK Naftogaz Ukrainy umowa na dostawy gazu z Ukrainy w rejon Hrubieszowa. Umowę podpisano podczas wizyty w Kijowie przedstawicieli PGNiG S.A. – Marka Kossowskiego Prezesa Zarządu i Franciszka Kroka Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A.
23.09.2004
PGNiG i VNG: Europejscy partnerzy w handlu i przesyle gazu ziemnego oraz w inwestycjach strategicznych

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.), Warszawa, oraz niemiecka spółka VNG - Verbundnetz Gas AG, Lipsk, zawarły porozumienia o założeniu spółki handlowej oraz spółki przesyłowej.
23.08.2004
Autobusy na gaz ziemny w Warszawie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. podpisało w piątek, 20 sierpnia 2004 r., List Intencyjny "CNG dla Warszawy" z Miejskimi Zakładami Autobusowymi Sp. z o.o. (MZA Sp. zo.o.) oraz Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. (MSG Sp. z o.o.)
17.08.2004
Moody's podwyższył perspektywę ratingu euroobligacji PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informuje, że Agencja Moody’s podwyższyła perspektywę ratingu euroobligacji PGNiG SA z negatywnej na stabilną - Baa3. Wartość pięcioletnich euroobligacji wyemitowanych w październiku 2001 r. wynosi obecnie 679 mln Euro.
08.07.2004
Komunikat PGNiG SA
W związku z publikacją informacji NIK o wynikach kontroli zaopatrzenia w gaz ziemny oraz licznymi zapytaniami dziennikarzy, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. informuje, że głównym i podstawowym celem renegocjacji kontraktu jamalskiego z Gazpromem było istotne zmniejszenie ilości zakontraktowanego przez stronę polską gazu rosyjskiego a przez to stworzenie rzeczywistych możliwości krajowego wydobycia oraz dywersyfikacji dostaw gazu od innych dostawców. Negocjacje były prowadzone na podstawie postanowień Protokołu dodatkowego zawartego pomiędzy Rządem RP i Rządem Federacji Rosyjskiej.
01.07.2004
Powstał PGNiG Przesył Sp z o.o.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wydzieliło ze swoich struktur spółkę PGNiG Przesył Sp. z o.o., która będzie pełnić funkcję Operatora Systemu Przesyłowego.