Aktualności

Drukuj
20.10.2003
Kontrakt z Polish Energy Partners SA
W dniu 16.10.2003 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. i Polish Energy Partners S.A. (PEP S.A.) podpisały 20-letni kontrakt na dostawę ok. 2,0 mld m3 gazu, który ma być paliwem do planowanej nowoczesnej elektrociepłowni produkującej energię elektryczną i ciepło na potrzeby Arctic Paper Kostrzyn S.A. oraz miasta Kostrzyń. Przewiduje się, że odbiór gazu rozpocznie się w listopadzie 2005 r. Obiekt budowany przez PEP S.A. będzie jedną z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych jednostek energetycznych na lokalnym rynku energii.
14.10.2003
Zarząd PGNiG S.A. ogłasza przetarg na doradcę ds. prywatyzacji spółki
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w dniu 14.10.2003 r. ogłosił przetarg na wybór doradcy ds. prywatyzacji spółki.
10.10.2003
Wykup obligacji
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. informuje, że w ramach transakcji zrealizowanej 30 września 2003 r. dokonało zakupu obligacji PGNiG Finance BV o wartości nominalnej 21,3 mln EUR. Cena zakupu wyniosła 99,97% wartości nominalnej. Obligacje te zostały umorzone zgodnie z obowiązującymi procedurami. Transakcja ta jest elementem realizacji strategii restrukturyzacji finansowej i przyczyni się do ograniczenia kosztów finansowych spółki.
17.09.2003
Nowe taryfy na gaz ziemny
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa S.A. informuje, iż z dniem 1 października 2003 r. w rozli-czeniach z odbiorcami będzie obowiązywać „Taryfa dla paliw gazowych Nr 1/2003”, która została zatwierdzona w dniu 16 września 2003 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-822/652-C/2/2003/TK i opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Nr 14 z dnia 16 września 2003 r.
12.09.2003
Komunikat
W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami na temat możliwości wystąpienia w bieżącym roku niedoborów w dostawach gazu informujemy, że w chwili obecnej nie ma takiego zagrożenia. PGNiG S.A. wystąpiło do Wicepremiera – Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Jerzego Hausnera o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach szczególnych w trybie „z wolnej ręki”.
02.09.2003
Oświadczenie PGNiG SA w sprawie wyników Walnego Zgromadzenia Obligatariuszy
W nawiązaniu do wyników Zgromadzenia Obligatariuszy PGNiG Finance BV, które odbyło się 26 sierpnia br., PGNiG SA ocenia, że wysoka frekwencja (88% obligacji obecnych w trakcie głosowania) świadczyła o bardzo dużym zainteresowaniu naszą ofertą. Ilość obligacji głosujących za naszą propozycją (ponad 72%) dowodzi tego, że nasza oferta znalazła uznanie znakomitej większości obligatariuszy. Żałujemy, że nasze propozycje zostały zablokowane przez mniejszościową grupę inwestorów, pomimo tego, że udało nam się do naszej oferty przekonać szereg instytucji, które z mniejszym zrozumieniem podchodziły do wcześniejszej propozycji Spółki.
26.08.2003
Obligatariusze odrzucili propozycję PGNiG
W dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Obligatariuszy wzięło udział 88% posiadaczy euroobligacji PGNiG. Za zgodę na zmiany w dokumentacji emisyjnej euroobligacji dotyczące m.in. usunięcia tzw. "cyngla ratingowego", PGNiG S.A. zaproponował obligatariuszom opłatę w wysokości 1,15% wartości posiadanych przez nich euroobligacji.
12.08.2003
Walne Zgromadzenie Obligatariuszy
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. informuje, że ze względu na brak kworum na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Obligatariuszy (WZO), które odbyło się 5 sierpnia br., na 26 sierpnia br. zostało zwołane drugie WZO.
07.08.2003
Franciszek Krok i Paweł Kamiński powołani do Zarządu PGNiG SA
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w dniu 07.08.2003 r. dr inż. Franciszek Krok oraz Paweł Kamiński zostali powołani do Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.