Aktualności

Drukuj
31.12.2002
Zmiana rozliczeń klientów PGNiG S.A.
W związku z realizacją „Programu restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A.” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 sierpnia 2002 r., od 1 stycznia 2003 roku rozpocznie działalność 6 spółek gazownictwa ze 100% udziałem PGNiG S.A., w których strukturach znajdą się dotychczasowe zakłady gazownicze.
09.12.2002
Nowe złoże ropy naftowej
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Górnictwo Naftowe odkryło nowe złoże ropy naftowej otworem Lubiatów 1 koło Międzychodu.
21.11.2002
Wykup euroobligacji
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. informuje, że na podstawie decyzji władz Spółki tj. zgodnie z uchwałą Zarządu nr 180/2002 z dnia 24 lipca 2002r, uchwałą Rady Nadzorczej nr 60/III/02 z dnia 25 lipca 2002r, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2002r, w dniach 2 października – 12 listopada br. przeprowadzono skutecznie operacje wykupu części euroobligacji wyemitowanych przez PGNiG Finance B.V na kwotę 100 mln EUR w celu ich umorzenia.
15.11.2002
Spotkanie przedstawicieli PGNiG S.A., DONG i Lietuvos Dujos w Wilnie
W dniach 23 i 24 października 2002 r. w Wilnie odbyło się spotkanie przedstawicieli firm gazowniczych: duńskiej DONG, litewskiej Lietuvos Dujos i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., podczas którego omawiany był "Projekt Amber".
25.10.2002
Współpraca PGNiG S.A., DONG i Lietuvos Dujos
PGNiG S.A. wraz z duńską firmą DONG i litewską Lietuvos Dujos pracują nad wspólnym projektem budowy gazociągu umożliwiającego dostawy gazu ziemnego na Litwę. W tej sprawie dojdzie do spotkania stron w dniach 23-24 października 2002 r. na Litwie.
21.10.2002
Spotkanie w sprawie dostaw norweskiego gazu do Polski
W dniu 15 października 2002 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli PGNiG S.A. i Statoil.
10.10.2002
Obrona dokumentacji geologicznej złoża Brońsko
W dniu 26 września 2002 r., Komisja Zasobów Kopalin, działająca przy Ministerstwie Środowiska, rozpatrzy dokumentację geologiczną złoża gazu ziemnego Brońsko, piątego co do wielkości zasobów złoża w Polsce.