Akcje społeczne w 2016 roku

Zielonogórski Oddział PGNiG od wielu lat działa na rzecz lokalnej społeczności. Nie inaczej było w 2016 roku. Podczas dwóch akcji krwiodawczych, zorganizowanych przed siedzibą firmy w Winnym Grodzie, udało się zebrać ponad 16 litrów krwi. Natomiast Klub Honorowych Dawców Krwi "Nafta", zebrał w ciągu roku ponad 55 litrów tego życiodajnego płynu!

Przy okazji akcji społecznych i wolontariatu, warto wspomnieć o projekcie "Górnik w przedszkolu". Przedsięwzięcie organizowane rokrocznie od 2010 roku, zmobilizowało ponad 140 pracowników, którzy odwiedzili 15 tysięcy dzieci z 205 przedszkoli i szkół w rejonie działania Oddziału! Te liczby robią nie mniejsze wrażenie, niż umundurowany górnik wśród przedszkolaków...

Nasi pracownicy wspierali też najbardziej potrzebujących. Dzięki kilku akcjom charytatywnym, udało się zebrać niezbędne materiały; pomoce naukowe, odzież, środki czystości, książk i wiele, wiele innych, dla Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze, Domu Dziennego ,,Senior-WIGOR’’, Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie i Domu Dziecka nr 1 w Świebodzinie.