Akcja krwiodawcza "Dar krwi na Dzień Dziecka"

Podczas tegorocznej akcji "Dar krwi na Dzień Dziecka" (17.06) udało nam się zebrać 7,65 litrów krwi! Dziękujemy wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć udział w akcji!

Ci, którzy nas odwiedzili mieli okazję nauczyć się, jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (NZK) z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Na własnej skórze można też było sprawdzić, jak zachowamy się w zadymionym pomieszczeniu przechodząc przez specjalny namiot wypełniony dymem teatralnym.

Akcja "Dar krwi na Dzień Dziecka" była okazją do rozmów o transplantacji i życiu po przeszczepie z Bogusławą Burdą ze Stowarzyszenia "Nerka". W trakcie wydarzenia odwiedziły nas przedszkolaki, które uczyły się, jak prawidłowo szczotkować zęby. Odważyły się także przejść przez zadymiony namiot. Odwiedzili nas także uczniowie z zielonogórskiego Gimnazjum nr 6. Ponadto akcja krwiodawcza była okazją do wręczenia odznaczeń za oddanie 6 i 18 litrów krwi.

Organizatorem akcji był nasz Oddział, Klub Honorowych Dawców Krwi HDK "Nafta" i Regionalna Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Partnerami akcji byli Lubuski Okręg PCK, Sela Centrum BHP i P. Poż., Stowarzyszenie "Nerka".