Akcja krwiodawcza "Dar krwi na Barbórkę"

Naszą grudniową akcję "Dar krwi na Barbórkę" kończymy dobrym wynikiem - 9 litrów oddanej krwi. Serdecznie dziękujemy!

Do oddania krwi przystąpiły 24 osoby, 20 z nich się to udało. Byli to pracownicy i mieszkańcy miasta. Jak przebiegała akcja? Kwestionariusze wypełnialiśmy w Salonie Wystaw. Następnie krwiodawcy kierowali się do specjalnego krwiobusu, który stanął na parkingu taksówek przy pomniku Ignacego Łukasiewicza.

Tradycyjnie odwiedziły nas przedszkolaki, by posłuchać o honorowym oddawaniu krwi i poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.