Akcja krwiodawcza "Dar krwi na Barbórkę"

Ostatnie krople krwi oddano 8 grudnia o godz. 13.00. Tym samym zakończyliśmy barbórkową akcję krwiodawczą. 19 osobom udało się oddać krew, co dało wynik 8,55 litrów życiodajnego płynu.

"DAR KRWI na BARBÓRKĘ" od lat cieszy się zainteresowaniem zarówno pracowników, jak i mieszkańców Zielonej Góry. Krwiobus na placu przy ul. Bohaterów Westerplatte dawno wpisał się w grudniowy krajobraz miasta. Dziękujemy za zaangażowanie i włączenie się do akcji!