Dar krwi na Barbórkę

Akcja krwiodawcza „Dar krwi na Barbórkę" jest już za nami. 8 grudnia (czwartek) przed siedzibę Oddziału – na parking nieopodal pomnika Ignacego Łukasiewicza – zajechał specjalny autobus. Właśnie w nim można było oddać swoją krew. Zdecydowało się na to 30 osób, spośród których 18 spełniało kryteria dawcy.

Dzięki wspólnemu poświęceniu udało się zebrać ponad 8 litrów tego życiodajnego płynu. W czasie trwania akcji w Salonie Wystaw Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi PCK demonstrowali udzielanie pierwszej pomocy na fantomie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!

Organizatorami akcji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Zielonej Górze i Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Nafta" we współpracy z Regionalną Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Lubuskim Okręgiem PCK: