Akademia Energii

III edycja Akademia Energii to nowoczesny projekt edukacyjny, skierowany do młodych ludzi - studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy wiążą swą przyszłość z energetyką. Celem projektu jest budowa trwałej instytucji edukacyjnej oraz szerokiej koalicji instytucji rynku kapitałowego, na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i stabilnego rozwoju rynków energii w Polsce, poprzez m.in. organizację wykładów i case`ów, kierowanych do młodych ekonomistów i inżynierów, a także umożliwienie młodym ludziom odbycia staży zawodowych w organizacjach biznesowych (m.in. w PGNiG), które mają największy wpływ na kształt rynku energii, a także zdobycie unikatowych kompetencji i umiejętności.