10 lat na giełdzie. 10 lat wzrostu.

16 mld zł zysku

7,5 mld zł wypłaconych dywidend

121% wzrost kursu akcji

 49 mld zł w aktywach

 34 mld zł przeznaczone na inwestycje

164% stopa zwrotu z inwestycji od dnia debiutu

Strona nr z